Archive for oktober 2009

Medverka i bok om vestibulit?

Karin har påbörjat arbetetet med en bok om vulva vestibulit. Boken ska kunna läsas både av drabbade och vara till hjälp för vårdcentraler, barnmorskor, gynekologer etc. ute i landet. Materialet ska bland annat innehålla intervjuer med kvinnor som har sjukdomen….Continue Reading →