Behandla vestibulit med KBT

Johanna

Johanna

På vestibulit.com fick vi tillfälle att fråga ut psykologen Johanna Thomtén som inriktat sig på behandlingar av långvariga smärttillstånd.

1. Vad har du studierat? Vad har du för bakgrund?

Jag är legitimerad Psykolog med inriktning mot Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

2. Vad arbetar du som?

Numera arbetar jag på Mittuniversitetet i Östersund där jag för närvarande forskar kring långvariga smärttillstånd hos kvinnor ur ett psykologiskt perspektiv. Det innebär att jag undersöker hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av långvarig smärta samt hur man kan behandla smärta psykologiskt. Jag undervisar också i detta samt i kortare kurser i KBT och klinisk psykologi. Vid sidan av mitt jobb på universitetet arbetar jag även privat som psykolog där jag behandlar patienter med olika typer av problem, främst smärttillstånd, men även nedstämdhet, ångest och stress-relaterade problem.

3. Unga kvinnor med samlag och underlivssmärtor är en grupp som du kommer inrikta dig på. Hur kommer det sig att det är just denna grupp?

Jag mötte kvinnor med den här problematiken redan under min studietid i Umeå, och har sedan dess varit intresserad av den här problematiken av flera anledningar. Det är ett smärttillstånd som debuterar i en viktig period i livet då mycket är på gång, och smärtan skapar höga stress nivåer. Det skiljer sig också från många andra smärttillstånd genom att vara starkt skam- och skuldbelagt för kvinnan och många har erfarenheter av att bli dåligt och respektlöst bemötta inom vården. Vidare är det en viktig utmaning att skapa väl fungerande behandlingsmetoder för gruppen med underlivs/samlagssmärta, att hjälpa de här tjejerna/kvinnorna att komma tillbaka till livet, sin partner och få möjlighet att hantera sin smärta.

4. Hur ser upplägget med din egen forskning kring den här problematiken ut?

Min egen forskning kring den här gruppen är än så länge på planeringsstadiet, men jag hoppas få igång ett samarbete med Ungdomsmottagningar, MVC-enheter etc. i ett par av de norrländska länen för att starta upp och utvärdera en behandlingsmodell för den här gruppen.

5. Hur fungerar din behandling med kvinnor som lider av underlivssmärtor?

I all psykologisk behandling av långvarig smärta utifrån KBT fokuserar man på att tillsammans med patienten tydligt identifiera beteendemönster i form av tankar, känslor och beteenden samt dess relation till vad som pågår i kroppen. I behandlingen ingår att få kunskap om smärta och hur smärta och psykologiska processer hela tiden samspelar och påverkar samt påverkas av varandra. Sedan tittar vi på vilka strategier patienten har för att hantera sin smärta, d.v.s. vad man gör när det gör ont. Här vet vi att passiva strategier som att alltid undvika det som gör ont, eller inte tänka på det onda eller att inte känna efter riskerar att försämra smärtan. Med alla patienter arbetar vi därför med att träna på att hitta mer aktiva strategier, att undersöka smärtan, att lära sig avslappning, att börja röra på sig igen även om det gör ont, men också att bli mer medveten om vad man tänker om smärtan, på vilket sätt man tolkar smärtsignalen och vilka känslor som hänger samman med att ha ont, (blir jag rädd, ledsen, stressad, känner skam/skuld).

Över tid arbetar vi mot att minska smärtintensitetet, och/eller den påverkan som smärtan har på individen, att minska negativa känslor som hänger samman med smärtan och att hitta rimliga tolkningar av smärtan, som inte handlar om katastroftankar (ex. ”Jag kommer aldrig att kunna ligga med någon”). Det leder ofta till att patienten är mindre rädd för sin smärta, mindre ledsen och stressad, kan göra mer av det man tidigare slutat med p.g.a. smärtan och att hon inte reagerar lika negativt vid de tillfällen hon har ont. Dessutom känner hon sin kropp bättre och kan hantera smärtan på ett annat sätt, är van att prata om den och kan förklara för sin partner inte bara att det gör ont, utan också vad hon behöver och vill.

Med gruppen tjejer med underlivssmärtor menar jag att man behöver anpassa behandlingen på olika sätt;

 • I mötet med en ny patient behöver jag vara förberedd på att många av de här tjejerna har varit i kontakt med vården förut, och det är vanligt att de upplever att de inte blivit bemötta på et bra sätt. Så att skapa en bra behandlingsrelation är viktigt.
 • Känslor av skuld och skam är vanligare i mötet med de här patienterna än vid andra smärttillstånd, och dem behöver vi lägga tid på att undersöka och minska.
 • Ibland är det en god idé att ta med en ev. partner vid något eller ett par samtal, för att han/hon också ska få mer kunskap om smärtan och hur den påverkar kvinnan, samt på vilket sätt han/hon bäst kan stötta.
 • Man behöver göra en tydlig analys av vad som sätter igång smärtan och/eller tankar på smärtan.
 • Man behöver vara noga med att tillsammans med patienten formulera vad som är ett rimligt mål med behandlingen, så att det inte skapar en stress i sig. Sedan bryter vi ner det övergripande målet i mycket konkreta delmål som vi arbetar med när vi träffas, men vi skapar också hemuppgifter som tjejen tränar på mellan våra träffar.
 • Jag behandlar ju mina patienter genom ”prat”, men vi går ändå igenom avslappningsmetoder och jag försöker uppmuntra tjejerna att själva, i sin takt undersöka sin smärta i situationer som inte innebär samlag, utan med hjälp av ett finger kontrollera var, när och hur det gör ont och hur hon kan slappna av för att minska smärtan.

6. När kom du i kontakt med sjukdomen vulva vestibulit första gången? Kom du i kontakt med vestibulit i din utbildning?

Ja, men inte som ett obligatoriskt moment utan genom kontakt med patienter som jag behandlade där det framkom att de bar på symtomen. Efter det sökte jag själv upp området och började sätta mig in i problematiken och studier som genomförts kring ex. Vestibulit.

7. Kommer du forska om vestibulit?

Ja, det är jag övertygad om. Det är bara en tidsfråga, och så får vi se under vilka former som projektet kommer att gå.

8. Vad tror du är största orsaken till att tjejer får vulva vestibulit?

Det är mycket vi inte vet om uppkomsten av Vestibulit, och riskfaktorer för att utveckla smärtor av den här typen. Jag har däremot en stark övertygelse om att något av det allra viktigaste då symtomen debuterar har att göra med psykologiska faktorer kring smärtan. Med det menar jag hur smärtan påverkar kvinnans sätt att tänka om sig själv, sin partner, sin kropp, sitt värde, sin sexualitet etc. Samt vilka känslor som hänger samman med dessa tankar, såsom nedstämdhet, stress, ångest, rädsla och oro och hur dessa processer hela tiden påverkar hennes strategier att hantera smärtan.

Det här är centralt för alla smärttillstånd och spelar en långt mer central roll än många tror när ett långvarigt smärttillstånd utvecklas. I många fall har själva skadan i kroppen bara en liten betydelse för hur smärtan utvecklas, medan psykologiska komponenter (tankar, känslor, beteenden) är de faktorer som i hög utsträckning kommer att avgöra vilka som tillfrisknar och vilka som utvecklar långvariga problem.

Det jag verkligen vill betona är alltså att all smärta påverkas av psykologi, men Vestibulit i kanske ännu högre utsträckning eftersom det är så relaterat till kvinnans sexualitet som i sin tur är så relaterat till hennes värde (i vårt samhälle) och därmed sätter igång sådana kraftiga negativa känslor. Här finns massor att göra vad gäller behandling, men det finns också massor av viktig kunskap från smärtforskningen att hämta.

Jag känner stort hopp inför att utveckla och förbättra behandlingen för den gruppen av tjejer och kvinnor, och tror att vi kommer att få resultat.

Johanna Thomtén, leg. Psykolog, forskarstuderande
Avdelningen för psykologi
Samhällsvetenskapliga Institutionen
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 22 Östersund
063-165342
E-mail: johanna.thomten@miun.se

13 Responses to “Behandla vestibulit med KBT”

 1. Anna skriver:

  Alltid lika skönt att se en till person som tar oss på allvar! Börjar känna att kunskapen om vestibulit smyger sig ut i samhället. Johanna skrev också väldigt bra om denna problematik. Heja, heja!

 2. Anna skriver:

  Alltid lika skönt att se en till person som tar oss på allvar! Börjar känna att kunskapen om vestibulit smyger sig ut i samhället. Johanna skrev också väldigt bra om denna problematik. Heja, heja!

 3. Anna skriver:

  Alltid lika skönt att se en till person som tar oss på allvar! Börjar känna att kunskapen om vestibulit smyger sig ut i samhället. Johanna skrev också väldigt bra om denna problematik. Heja, heja!

 4. la_camilla skriver:

  Underbar läsning! 😀

 5. Elin skriver:

  Så skönt att kunna hitta en sida som ”lever” och som visar att några faktiskt jobbar med detta och fösöker hjälpa oss som är drabbade! :)
  Keep up the good work!

 6. Elin skriver:

  Så skönt att kunna hitta en sida som ”lever” och som visar att några faktiskt jobbar med detta och fösöker hjälpa oss som är drabbade! :)
  Keep up the good work!

 7. Elin skriver:

  Så skönt att kunna hitta en sida som ”lever” och som visar att några faktiskt jobbar med detta och fösöker hjälpa oss som är drabbade! :)
  Keep up the good work!

 8. Alexandra skriver:

  Jag hörde fört talas om detta ordentligt när jag såg på en dokumentär på tv häromdan. Jag börjar faktiskt bli rädd och må dåligt över att jag kanske har det. Jag har fått flertalet behandlingar mot svamp men det känns inte som svamp längre utan jag är rädd för smärtan och jag är rädd för att smärtan ska komma om jag har sex eller ha tighta byxor. Lusten till sex finns där men så fort min pojkvän berört mig för mycket blir jag stressad och funderar över smärtan och vill inte att den blir värre. Jag börjar känna mig som en misslyckad flickvän. Jag behöver hjälp med hur jag ska kunna tänka anorlunda för jag börjar tro att smärtan är psykologisk.

 9. Alexandra skriver:

  Jag hörde fört talas om detta ordentligt när jag såg på en dokumentär på tv häromdan. Jag börjar faktiskt bli rädd och må dåligt över att jag kanske har det. Jag har fått flertalet behandlingar mot svamp men det känns inte som svamp längre utan jag är rädd för smärtan och jag är rädd för att smärtan ska komma om jag har sex eller ha tighta byxor. Lusten till sex finns där men så fort min pojkvän berört mig för mycket blir jag stressad och funderar över smärtan och vill inte att den blir värre. Jag börjar känna mig som en misslyckad flickvän. Jag behöver hjälp med hur jag ska kunna tänka anorlunda för jag börjar tro att smärtan är psykologisk.

 10. Alexandra skriver:

  Jag hörde fört talas om detta ordentligt när jag såg på en dokumentär på tv häromdan. Jag börjar faktiskt bli rädd och må dåligt över att jag kanske har det. Jag har fått flertalet behandlingar mot svamp men det känns inte som svamp längre utan jag är rädd för smärtan och jag är rädd för att smärtan ska komma om jag har sex eller ha tighta byxor. Lusten till sex finns där men så fort min pojkvän berört mig för mycket blir jag stressad och funderar över smärtan och vill inte att den blir värre. Jag börjar känna mig som en misslyckad flickvän. Jag behöver hjälp med hur jag ska kunna tänka anorlunda för jag börjar tro att smärtan är psykologisk.

 11. Ulf Claesson skriver:

  Alexandra, din partner är säkert en förstående och mogen person, som vet hur man kan ha bra intimitet utan penetration, vilket på sikt kommer att ge dig möjlighet att slappna av ovh övervinna det här..

 12. Ulf Claesson skriver:

  Alexandra, din partner är säkert en förstående och mogen person, som vet hur man kan ha bra intimitet utan penetration, vilket på sikt kommer att ge dig möjlighet att slappna av ovh övervinna det här..

 13. Ulf Claesson skriver:

  Alexandra, din partner är säkert en förstående och mogen person, som vet hur man kan ha bra intimitet utan penetration, vilket på sikt kommer att ge dig möjlighet att slappna av ovh övervinna det här..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *