Studie om att leva med vestibulit

Renita Sörensdotter

Renita Sörensdotter

Renita Sörensdotter är fil dr i socialantropologi och  jobbar som forskare och lektor på Centrum för genusstudier vid Stockholms univiersitet. Renita forskar om vestibulit. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till henne angående vestibulit och studier hon gjort.

Fokuserar forskningen på både psykologiska och medicinska orsakerna runt vestibulit?

Forskningen om kvinnor som drabbats av vestibulit ligger snarare på ett kulturellt perspektiv än psykologiskt, och absolut inte medicinskt, eftersom jag inte är läkare eller liknande. Med kulturellt menar jag att jag undersöker hur normer för genus, sexualitet, kroppen och sjukdom påverkar kvinnornas egna upplevelser av att ha vestibulit.

Berätta mer om projektet, du har intervjuvat 19 tjejer med vestibulit. Vad kom fram?

Det som är tydligt är att normen om att heterosexuellt sex innebär vaginal penetration av en penis försvårar sexuella relationer för den som har vestibulit och lever heterosexuellt. Denna norm påverkar inte på samma sätt sexlivet för dem som har sex med kvinnor då det inte finns en lika tydlig kulturell norm för hur man ska ha sex Förhandlingsutrymmet för den sexuella situationen ökar alltså för dem som har sex med kvinnor. Kvinnor med vestibulit som primärt har sex med män berättar om tjat-sex och ställa-upp-sex. De har alltså vaginala samlag för att det förväntas av dem, även om det gör ont (!).

Vissa upplever att de inte kan leva upp till att vara en bra kärlekspartner då de inte kan ha vaginala samlag. Smärtan får konsekvenser för hela relationen. Några av dem som är singlar tycker att det är svårt att ragga upp någon då det är svårt att tro på att en kille vill ha en tjej som inte kan genomföra vaginala samlag. Det är också en smärta som är svår att berätta om. Många jämför med om de hade haft ont i magen eller ryggen så skulle det inte vara något problem att berätta om smärtan, men nu sitter den på en kroppsdel som anses vara privat och kopplad till sexualitet.

För vissa påverkar vestibuliten vardagen mer än för andra, de får avstå från att cykla, använda tampong, träna vissa sporter, avstå från tighta byxor och stringtrosor. För dem som endast har ont vid någon form av vaginal penetrering sätts smärtan mer i relation till de tillfällen då det ömma området vidrörs.

Finns det någon statistik på hur många tjejer som har vestibulit idag?

Statistiken är mångtydig och varierande, och jag kan inte svara på den på ett säkert sätt.

Varför är det sådan fokus på penetrerande sex i vårt samälle?

Sexualitet som norm är oerhört snävt definierat, det innebär vanligtvis att ha vaginalsamlag, men när man frågar människor om vad sexualitet är så har de flesta en bred definition som säger att det kan vara smeksex, hångel, oralsex, onani med mera, men ändå hamnar de flesta i att det riktiga sexet ändå är vaginalsamlag och detta blir extra tydligt då man intervjuar personer som inte kan genomföra den typen av sex. Att sexualiteten är så snävt definierad beror med all säkerhet på att den utgår från mannens sexualitet.

Kunskapsnivån om kvinnors kön och sexuella förmågor är låg vill jag påstå. Få vet hur klitoris ser ut, dvs att den har skänklar som ligger bakåt som ett v, och att hela klitoris erigeras när man blir upphetsad, dessutom blodfylls svällkropparna och detta är viktigt när man har penetrerande sex. En kvinna kan vara våt men inte ha klitoriserektion eller blodfyllda svällkroppar, lusten kanske försvann, men det märks inte då våtheten är kvar. Svällkropparna bäddar in vaginalöppningen.  Om sexualiteten var mindre på förhand regisserad skulle fler inse att de sexuella variationerna är oändliga.

Varför tror du tjejer får vestibulit?

Jag kan inte svara på varför tjejer får vestibulit, det måste jag lämna till en gynekolog. De flesta har egna tankar om varför. Viktigt är dock att ifrågasätta bilden om den stressade unga kvinnan, vilka unga kvinnor är inte stressade och som en av mina informanter påpekade, kvinnor var nog inte mindre stressade för 100 år sen.

Vården kan blir bättre med fler specialistmottagningar där personalen jobbar i team och har tid att ta emot de kvinnor som drabbas, inte då bara av vestibulit utan även kroniska svampinfektioner och andra diffusa syndrom.

Har du intervjuvat några partners som lever med tjejer? Hur ser de på smärtan och vestibulit?

Smärtan blir inte mindre för de kvinnior som har sex med kvinnor, men de har ett större handlingsutrymme när det kommer till att förhandla om sexualiteten. Då vaginalsamlag inte står i fokus, blir det lättare att t ex ha klitorissex utan att det finns ett underliggande krav på vaginal penetrering. Sen har förstås kvinnor som har sex med kvinnor vaginalpenetrerande sex, men det är inte en norm som för kvinnor som har sex med män.

Är det skillnad på hur hetrosexuella och homosexuella tjejer tillfrisknar från vestibulit?

Det kan jag inte svara på, tror inte det, det är snarare sexualiteten och relationerna som tar sig andra uttryck.

Har tjejerna hittat egna strategier för att klara av förhållanden?

Alla som har en längre pågående relation har hittat strategier. Några få har bra sex utan vaginalsamlag, andra säger att det fungerar med vaginalsamlag om de får sitta ovanpå och styra takten och trycket. Några har i princip slutat ha sex. Många berättar att det nästan sätter sig i kroppen att dra sig undan närhet som känns som ett sexuellt initiativ, att de undviker att hamna i en potentiellt sexuell situation (men många par lever långa tider utan sex även när det inte finns fysiska problem, viktigt att komma ihåg att det inte är unikt för dem med vestibulit eller andra fysiska funktionsnedsättningar).

Vad tror du beror på att tjejer ställer upp på sex? Vad måste förändras i vår kultur?

Ja varför ställer kvinnor upp på sex? För att vara till lags? Behålla relationen? För att det ingår i en relation? Män ställer förstås också upp på sex, men det är inte lika utforskat i vilken grad de gör det. Eva Elmerstigs avhandling Painful ideals som kom i år visar på att en väldigt stor andel unga kvinnor har sex även när de inte har lust eller det gör ont. Jag skulle säga att normtrycket, att man inte förhandlar om sexualiteten öppet, kommunicerar, respekterar varandra som individer, förväntan på att en partner bör vilja ha sex med en viss frekvens spelar roll för ställa-upp-sexet. Genussocialisering, dvs att kvinnor i högre grad än män lär sig att sätta andras välbefinnande före sitt eget är ytterligare en förklaring. Några av mina informanter berättar att de har blivit bättre på att sätta gränser, lyssna på kroppen och känslorna. Hora-madonna-dikotomin som fortfarande är aktiv och som innebär att många fördömer tjejer som tar för sig sexuellt och tar initiativ och gillar sex. Madonnakravet som gör att tjejer lär sig att en lagom sexualitet som är foglig och då grundas den på en manlig norm är det bästa. Normen för mäns aktivitet och kvinnors passivitet. Intressant kan ju också vara att ifrågasätta varför vi säger penetrerande samlag istället för omslutande samlag. Vaginan omsluter ju penis/dildon, alltså släpper in och reglerar sin storlek, kan klämma, öppna. Slidan är ju en synnerligen aktiv part i samlag.

Hur kan man som tjej påverka vården att upplysa om vestibulit och att det forskas mer om sjukdomen?

Att påverka vården som enskild gör man enklast genom att vara påläst, ställa frågor och krav. Men en klassisk feministisk strategi skulle nog inte skada, det vill säga att gå samman som kollektiv, skapa uppmärksamhet om sjukdomen, vårdens brister, skicka in medborgarförslag om fler vulvamottagningar, bli synliga, ifrågasätta skammen som följer med den här typen av problem – det är de normer och värderingar som råder som är problemet, de bidrar till att skambelägga vestibulit och till att göra vården ojämställd. Att vestibulit är en kvinnosjukdom påverkar statusen den får inom samhället och medicinen. Det är helt enkelt en jämställdhetsfråga.

18 Responses to “Studie om att leva med vestibulit”

 1. Anna skriver:

  Mycket intressanta tankar om kvinnans roll i sex. Att fokus ligger på mannen är det som har gjort det svårt för mig att hantera min vestibulit. Känslan av att vara misslyckad för att jag inte kan ge min partner det jag tror att han vill ha är och har varit det svåraste utöver smärtan.
  Intressant artikel och återigen en som uppmärksammar detta problem vilket är så viktigt.

 2. Anna skriver:

  Mycket intressanta tankar om kvinnans roll i sex. Att fokus ligger på mannen är det som har gjort det svårt för mig att hantera min vestibulit. Känslan av att vara misslyckad för att jag inte kan ge min partner det jag tror att han vill ha är och har varit det svåraste utöver smärtan.
  Intressant artikel och återigen en som uppmärksammar detta problem vilket är så viktigt.

 3. Malin skriver:

  ”Intressant kan ju också vara att ifrågasätta varför vi säger penetrerande samlag istället för omslutande samlag. Vaginan omsluter ju penis/dildon, alltså släpper in och reglerar sin storlek, kan klämma, öppna. Slidan är ju en synnerligen aktiv part i samlag.”

  Wow! Stycket ovan är det bästa jag läst på länge! Verkligen en aha-upplevelse!

 4. Malin skriver:

  ”Intressant kan ju också vara att ifrågasätta varför vi säger penetrerande samlag istället för omslutande samlag. Vaginan omsluter ju penis/dildon, alltså släpper in och reglerar sin storlek, kan klämma, öppna. Slidan är ju en synnerligen aktiv part i samlag.”

  Wow! Stycket ovan är det bästa jag läst på länge! Verkligen en aha-upplevelse!

 5. Anna skriver:

  Håller med dig Malin. Uppfriskande att få andra perspektiv på sex och lyfta fram vikten av kvinnans aktiva roll i samlaget

 6. Anna skriver:

  Håller med dig Malin. Uppfriskande att få andra perspektiv på sex och lyfta fram vikten av kvinnans aktiva roll i samlaget

 7. […] Sörensdotter undersöker hur kulturella normer för genus och sexualitet påverkar vestibulitdrabbade kvinnors upplevelse av sig själva, kroppen, genusidentiteten och den sexuella pr…Seminariet kommer att fokusera på hur vestibulit sammanlänkas med normer för genus och […]

 8. […] Sörensdotter undersöker hur kulturella normer för genus och sexualitet påverkar vestibulitdrabbade kvinnors upplevelse av sig själva, kroppen, genusidentiteten och den sexuella pr…Seminariet kommer att fokusera på hur vestibulit sammanlänkas med normer för genus och […]

 9. Ulf Claesson skriver:

  Bra artikel, men som man måste jag få kommentera en liten detalj, när frågan om varför det är sånt fokus på penetrerade sex i vårt samhälle (då i kontrast till annan sexuell aktivitet) kom upp.. Att det är fokus på penetrerande samlag KAN ju bero på att det är en absolut förutsättning för fortplantning, och att fortplantning ju, ur ett strikt biologiskt perspektiv, är orsaken till att levande organismer överhuvudtaget HAR sex/sexdrift (därmed inte sagt att vi människor bara ska ha sex för att förs släktet vidare..vi är ju inte ens ensamma som art om att ha sex för njutnings skull) men I STRIKT BIOLOGISK MENING är vi skapta för penetrerande samlag pga fortplantingen. Att det blivit norm i de flesta samhällen och tider är kanske i det perpsektivet inte så förfärligt märkligt.

 10. Ulf Claesson skriver:

  Bra artikel, men som man måste jag få kommentera en liten detalj, när frågan om varför det är sånt fokus på penetrerade sex i vårt samhälle (då i kontrast till annan sexuell aktivitet) kom upp.. Att det är fokus på penetrerande samlag KAN ju bero på att det är en absolut förutsättning för fortplantning, och att fortplantning ju, ur ett strikt biologiskt perspektiv, är orsaken till att levande organismer överhuvudtaget HAR sex/sexdrift (därmed inte sagt att vi människor bara ska ha sex för att förs släktet vidare..vi är ju inte ens ensamma som art om att ha sex för njutnings skull) men I STRIKT BIOLOGISK MENING är vi skapta för penetrerande samlag pga fortplantingen. Att det blivit norm i de flesta samhällen och tider är kanske i det perpsektivet inte så förfärligt märkligt.

 11. Ulf Claesson skriver:

  Men likafullt starkt begränsande, och måste luckras upp

 12. Ulf Claesson skriver:

  Men likafullt starkt begränsande, och måste luckras upp

 13. Renita Sörensdotter skriver:

  Sex för fortplantningens skull är ovanligt, en person kanske har det ett fåtal gånger under sitt liv, för övrigt är det för njutningens skull (eller av tvång, eller ställa-upp-sex eller tjatsex, men förhoppningsvis till större delen för njutningen). Det biologiska argumentet håller inte särskilt väl, inte ens om en drar paralleller till djuren då många djur har sex av lust, de har även samkönat sex och onanerar. Lästips: Bruce Bagemihls bok ”Biolocal Exuberance”.

  Ett bra sätt att bryta normens självklarhet är att hitta fram till sin egen sexualitet genom att tänka igenom vad en själv vill göra, inte göra och kanske kan tänka sig att göra. Och förhandla medvetet utifrån det _ oavsett kön och antal på ens partners. Alltså ta makten över sin sexualitet oavsett vad andra hänvisar till. Ett lästips här är ”Stora sexboken” av Malinda Flodman och Helene Delilah.

 14. Renita Sörensdotter skriver:

  Sex för fortplantningens skull är ovanligt, en person kanske har det ett fåtal gånger under sitt liv, för övrigt är det för njutningens skull (eller av tvång, eller ställa-upp-sex eller tjatsex, men förhoppningsvis till större delen för njutningen). Det biologiska argumentet håller inte särskilt väl, inte ens om en drar paralleller till djuren då många djur har sex av lust, de har även samkönat sex och onanerar. Lästips: Bruce Bagemihls bok ”Biolocal Exuberance”.

  Ett bra sätt att bryta normens självklarhet är att hitta fram till sin egen sexualitet genom att tänka igenom vad en själv vill göra, inte göra och kanske kan tänka sig att göra. Och förhandla medvetet utifrån det _ oavsett kön och antal på ens partners. Alltså ta makten över sin sexualitet oavsett vad andra hänvisar till. Ett lästips här är ”Stora sexboken” av Malinda Flodman och Helene Delilah.

 15. […] Intervju med bästa Renita om hennes forskning om vestibulit […]

 16. […] Intervju med bästa Renita om hennes forskning om vestibulit […]

 17. […] Men jag behöver också andra ord beroende på sammanhanget. Om jag ska prata om min forskning om vestibulit och sexualitet säger jag hellre underlivet, vulvaområdet och slidan. Det finns inget eget värde […]

 18. […] Men jag behöver också andra ord beroende på sammanhanget. Om jag ska prata om min forskning om vestibulit och sexualitet säger jag hellre underlivet, vulvaområdet och slidan. Det finns inget eget värde […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *