Intervjustudie om vulva vestibulit och relationer

doc3Under mars månad kommer studenterna Kristin Hamrén och Isabelle Claesson på  Psykologprogrammet i Umeå genomföra intervjuver till sin D-uppsats. Studien handlar om vulva vestibulit och relationer. De vill komma i kontakt med dig som har diagnostiserad vestibulit och lever i en parrelation. Här följer mer information om studien:

Vi heter Kristin Hamrén och Isabelle Claesson och studerar på Psykologprogrammet i Umeå, termin 10. Denna termin skriver vi en D-uppsats som syftar till att öka förståelsen kring upplevelser och erfarenheter av att leva med vestibulit i ett förhållande. Vår uppfattning är att det saknas kunskap kring de interpersonella aspekterna av det här tillståndet och vi vill därför genomföra intervjuer med kvinnor som diagnostiserats med vulva vestibulit kring deras syn på smärtan, sex och hur de upplever de hanterat detta inom sin parrelation.

Intervjun skulle ta ungefär en timme att genomföra och kan göras på plats eller via telefon, beroende på var du bor. Samtalet spelas in för senare analys och bearbetning. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon förklaring. Svaren hanteras så att ingen obehörig kan ta del av dem och avidentifieras. Både deltagande och intervjumaterial är konfidentiellt. Materialet kommer utmynna i en examensuppsats och arbetet sker under handledning.

Om du är intresserad av att delta i denna studie, eller om du har några frågor, går det bra att kontakta någon av oss via e-post: hakr0003@student.umu.se och iscl0001@student.umu.se

Handledare: Kristin Westerberg:  kristina.westerberg@psy.umu.se

För att delta vill vi att du skall vara över 18 år, diagnosticerats med vulva vestibulit samt befinna dig i en parrelation. Vänligen anmäl intresse så snart som möjligt. Intervjuerna kommer genomföras någon gång i mars 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *