Delta i intervjustudie

Vill Du bidra till ökad förståelse kring diagnosen Vestibulit och är kvinna mellan 18 och 40 år samt har eller har haft denna diagnos? Vi är två psykologkandidater, Josephine Westling och Johanna Eriksson, som just nu genomför vårt examensarbete på Psykologiska institutionen vid Umeå universitet. Studien handlar om kvinnor som har vestibulit och upplevelsen av deras egen sexualitet. Är du intresserad av att delta kontakta oss via mail: intervjustudie2012@gmail.com

Intervjun beräknas ta ca en timme och är frivillig. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. Dina uppgifter och ditt deltagande behandlas med sekretess och din identitet kommer inte röjas i examensarbetet.

Tack för din medverkan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *