Uncategorized

Ladda ner: Vestibulit i parrelation

Nu finns Isabelle Claesson och Kristin Hamréns examensarbete att ladda ner här på vestibulit.com. Så här skriver de i inledningen av uppsatsen: ”Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer med kvinnor diagnosticerade med  vestibulodyni, belysa deras upplevelser och erfarenheter av att hantera…Continue Reading →

Prata om det och vestibulit

Diskussionen startade på Twitter om var gränsen går för ett sexuella övergrepp och fick benämningen #prataomdet. Många skribenter har skrivit om det och det är ett ämne som man unviker i både sexualundervisning och inom sjukvården. För oss med vestibulit…Continue Reading →