Dina patienträttigheter

Som patient har du rättigheter och garantier för att du ska få rätt vård i tid.

Vårdgaranti

Sedan den 1 juli 2010 omfattas alla patienter av vårdgarantin vilket innebär att du rätt till att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin innebär att patienten har rätt att

  • Komma i kontakt med primärvården samma dag.
  • Få ett besök hos primärvårdsläkare inom sju dagar.
  • komma på besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, antingen efter remiss eller på eget initiativ.
  • Efter ett beslut om behandling, få behandlingen påbörjad inom 90 dagar.

Man räknar dagarna från från kontakt med och vid läkarbesök i primärvården. Läs mer på om garantin på Regeringskansliets hemsida.
Notera att tidsgränserna kan vara olika för olika städer. Stockholm och Kalmar har t ex andra tidsgränser.

Om vård inte kan ges inom den tidsgränsen man har ska man kunna få samma vård hos en annan vårdgivare. Det innebär att om ditt landsting inte har tiden eller kunskapen om den vård du behöver har du rätt till vård i ett annat landsting.

Felbehandling & klagomål

Om du upplever ett kränkande bemötande, inte får den vård du behöver eller får skador kan du vända dig till Patientnämnden eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd:

Patientnämnden

Som patient kan du vända dig till Patientnämden om du vården gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd. Patientnämnden är opartisk och kan svara på stora och små frågor och även medla som en opartisk instans mellan dig och vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt och de har tystnadsplikt. Det finns olika patientnämnder för olika regioner och sjukhus. Googla på din region och ordet patientnämnd för att hitta den du ska vända dig till.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du kontakta Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN. Om du anser att t ex en läkare eller sjuksköterska har gjort fel kan du vända dig till HSAN och anmäla detta. Anmälan till HSAN ska göras inom två år efter den inträffade händelsen. Läs mer på HSAN:s hemsida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *