Posts Tagged: Isabelle Claesson

Ladda ner: Vestibulit i parrelation

Nu finns Isabelle Claesson och Kristin Hamréns examensarbete att ladda ner här på vestibulit.com. Så här skriver de i inledningen av uppsatsen: ”Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer med kvinnor diagnosticerade med  vestibulodyni, belysa deras upplevelser och erfarenheter av att hantera…Continue Reading →