Posts Tagged: vården

Prata om det och vestibulit

Diskussionen startade på Twitter om var gränsen går för ett sexuella övergrepp och fick benämningen #prataomdet. Många skribenter har skrivit om det och det är ett ämne som man unviker i både sexualundervisning och inom sjukvården. För oss med vestibulit…Continue Reading →

Uppsats om vulva vestibulit

Louisa Ismail som är etnologistudent på Södertörns högskola i Stockholm skriver en uppsats om vestibulit och om hur tjejer och kvinnor kulturellt upplever sin vestibulit i vardagen, i relationer och i bemötandet från vården till exempel. Louisa söker nu tjejer…Continue Reading →