Posts Tagged: uppsatser

Upplevelsen av sex hos kvinnor med vestibulit

Josephine Westling och Johanna Eriksson har avslutat sitt examensarbete på Psykologiska institutionen vid Umeå universitet. Studien handlar om kvinnor som har vestibulit och upplevelsen av deras egen sexualitet. Nu kan du läsa deras uppsats här på vestibulit.com <a href=’http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/En-kvalitativ-studie-om-upplevelsen-av-sex-och-sexualitet-hos-kvinnor-med-vestibulodyni.pdf’>En kvalitativ…Continue Reading →

Uppsats om vulva vestibulit

Louisa Ismail som är etnologistudent på Södertörns högskola i Stockholm skriver en uppsats om vestibulit och om hur tjejer och kvinnor kulturellt upplever sin vestibulit i vardagen, i relationer och i bemötandet från vården till exempel. Louisa söker nu tjejer…Continue Reading →